Organizatorii

REMAT-M.G. SA

Societatea SC Remat M.G. operează trei centre de procesare şi numeroase puncte de colectare,
care acoperă întreg teritoriul României. Domeniul ei principal de activitate este colectarea, procesarea şi comercializarea fierului vechi, a metalelor neferoase şi a hârtiei. Odată cu inaugurarea, în octombrie 2012, a noii fabrici de la Frumuşeni, de lângă Arad, capacitatea de procesare a deşeurilor provenind din echipamente electrice şi electronice scoase din uz, ca şi cea de procesare a cablurilor, a fost mărită în mod considerabil.

Serviciile oferite de către S. C. Remat M.G. nu se rezumă însă numai la prestarea serviciilor de reciclare a vehiculelor scoase din uz, a echipamentelor electrice şi electronice scoase din uz şi a metalelor feroase şi neferoase. Colectarea şi reciclarea hârtiei şi a maselor plastice sunt şi ele parte a ofertei de servicii pe care le oferă această filială, a căror activităţi acoperă partea de nord a României. Societatea este certificată conform ISO 9001 şi 14001.

SC Remat M.G. are 5 fabrici la Frumuşeni, Arad, Timişoara, Ploieşti şi Sebiş

PRIMĂRIA COMUNEI FRUMUȘENI

Comuna Frumușeni, comună nou înființată, se află situată în nord-estul Câmpiei Vingăi, la o distanță de 15 km de Municipiul Arad, fiind compusă din satele Frumușeni și Aluniș. Ca poziție geografică, satele Frumușeni și Aluniș sunt așezate la sud de râul Mureș, între comunele Fântânele și Zăbrani. Zona comunei Frumușeni a fost favorizată de configurația geografică, de factori dinamici și pozitia hidrografică dominată de cursul Mureșului.

Prima atestare documentară a localității Frumușeni datează din anii 1080-1090, deși urmele locului datează din epoca bronzului pe teritoriului comunei, în locul cunoscut sub denumirea de „Dosul Caprei”. Comuna Aluniș a fost menționată pentru prima dată în anul 1828. Din punct de vedere istoric, localiatea Frumușeni apare sub acest nume doar din anul 1766, când a fost reîntemeiată cu ajutorul a 210 familii de origine germană și de religie catolică.

Situl arheologic Frumușeni „Mănăstirea Bizere”, se află la 1.5 km nord-est de localitatea Frumușeni și la 12 km est de Arad, în Lunca Mureșului, pe malul stâng al râului, în locul numit “Fântâna turcului”. În anul 1183 a fost atestată pentru prima dată abația care avea hramul Sfintei Fecioare Maria, pentru ca la sfârșitul secolului al XII-lea, mănăstirea Bizere să funcționeze ca lăcaș benedictin, aflat sub patronaj regal.

ASOCIAȚIA TURISM ALTERNATIV

Am pornit în 2013 proiectul Arad Free Tours și, văzând că ideea a fost primită atât de bine de către arădeni și turiști deopotrivă, dar și văzând că în continuare, turismul se află într-un con de umbră în societatea noastră, iar odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiei informaţiei, cu libera circulaţie a persoanelor în spaţiul european dar şi cu uşurinţa cu care se poate călători acum oriunde pe mapamond, au apărut o mulţime de alternative la turismul clasic, care fac acesibil călătoritul unui număr tot mai mare de turiști, am decis să ne lărgim orizontul în care activăm şi să promovăm aceste modalităţi noi de a călători pentru a face turismul accesibil tuturor şi odată cu aceasta pentru a sparge barierele culturale, istorice şi financiare din sociatate.

Așa a luat naștere Asociația Turism Alternativ, o asociație apolitică, de interes general, independentă și destinată în special tinerilor. Ne propunem ca împreună să concepem, să realizăm, promovăm și desfășurăm proiecte de educație formală și nonformală, studii, cercetări și sondaje de opinie în domeniul turismului și în special al celui alternativ. De asemenea, avem ca obiectiv realizarea de proiecte comune cu alte asociații din domeniu, programe în colaborare cu acestea, dar și cu mediul educaţional, instituții de cultură și alte instituții guvernamentale sau non-guvernamentale.