La început de drum

Asociația a fost lansată...

Asociația a fost lansată…

Ne aflăm la început de drum, Asociația noastră înființându-se în toamna acestui an (2015). Am pornit în 2013 proiectul Arad Free Tours și văzând că ideea a fost primită atât de bine de către arădeni și turiști deopotrivă, dar și văzând că domeniul turismului continuă să fie subfinanţat în orașul nostru, am decis să ne lărgim orizontul în care activăm.

Așa a luat naștere Asociația Turism Alternativ, o asociație apolitică, de interes general, independentă și destinată în special tinerilor. Ne propunem ca împreună să concepem, realizăm, promovăm și desfășurăm proiecte de educație formală și nonformală, studii, cercetări și sondaje de opinie în domeniul turismului și în special al celui alternativ. De asemenea, avem ca obiectiv realizarea de proiecte comune cu alte asociații din domeniu, delegații și programe în colaborare cu acestea, dar și cu universități, licee, școli, inspectorate școlare, instituții de cultură și alte instituții guvernamentale sau non-guvernamentale.

Unul dintre cele mai mari – ca amploare – scopuri ale noastre este oferirea de burse de studiu pentru tinerii cu potențial și facilitarea accesului acestora la programe de studiu – fie el formal sau nonformal, în România și străinătate.

Sperăm ca și pe acest drum să ne fiți alături, la fel ca și în cazul „călătoriei” făcute cu Arad Free Tours!